Powraca inwestycja warta 500 mln zł. LPP zbuduje Centrum Dystrybucyjne w Gminie Brześć Kujawski.

Autor: Kinga Maślanka / 14 października 2020 / Brześć

Powraca inwestycja warta 500 mln zł. LPP zbuduje Centrum Dystrybucyjne w Gminie Brześć Kujawski.

LPP powraca do planów budowy centrum dystrybucyjnego w gminie Brześć Kujawski. Ogłoszona w czerwcu br. decyzja o przesunięciu terminu realizacji projektu spowodowana była pandemią, która wymusiła konieczność znaczącej korekty planów inwestycyjnych polskiego producenta odzieży.

Po dokonanej analizie obecnej sytuacji firmy, decyzją zarządu gdańskiej spółki,strategiczna inwestycja w gminie Brześć Kujawski ma ruszyć w pierwszym kwartale 2021 r.

Kryzys wywołany epidemią COVID-19 w istotny sposób wpłynął na kondycję finansową LPP. Utrata znacznej części przychodów na skutek ograniczeń w funkcjonowaniu placówek handlowych, zmusiła spółkę do wprowadzenia ścisłej dyscypliny kosztowej w każdym obszarze działalności oraz zmian w planach inwestycyjnych, w tym rewizji projektu dotyczącego budowy centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim.

Za nami bez wątpienia jeden z najtrudniejszych okresów w historii LPP. Tym bardziej cieszymy się, że dziś, po wielomiesięcznej walce o przetrwanie i utrzymanie płynności finansowej firmy możemy myśleć o przyszłości z optymizmem. Podjęte przez nas w tym czasie decyzje i realizacja projektów wzmacniających sprzedaż e-commerce oraz optymalizacja obszarów wspierających działalność spółki w czasie kryzysu, umożliwiły zachowanie ciągłości procesów biznesowych. Dzięki tym działaniom, mimo wciąż niepewnych warunków rynkowych, sytuacja firmy jest dziś stabilna i umożliwia kontynuację naszych zobowiązań w Brześciu Kujawskimkomentuje Jacek Kujawa, wiceprezes LPP.

Budowa nowego centrum dystrybucyjnego pozostaje jednym z kluczowych przedsięwzięć dla dalszego rozwoju LPP, a jej lokalizacja na terenie gminy Brześć Kujawski ma pod względem operacyjnym strategiczne znaczenie dla firmy. Projekt, którego realizacja przebiegać będzie etapowo, dostosowany zostanie do obecnego kierunku rozwoju spółki oraz jej aktualnych i przyszłych potrzeb logistycznych spółki. W nowoczesnym i częściowo zautomatyzowanym obiekcie o powierzchni 65 tys. m2 już w pierwszej fazie funkcjonowania zatrudnienie znajdzie ok. 500 osób. Docelowo, w miarę wzrastania natężenia operacji magazynowych, firma przewiduje utworzenie do 1000 miejsc pracy. Rozpoczęcie budowy zaplanowane zostało na pierwszy kwartał 2021 r., a uruchomienie centrum dystrybucyjnego nastąpi na przełomie 2021/2022 roku.

LPP pozostaje również aktywnym uczestnikiem życia społecznego Gminy. Jak dotychczas, działania podejmowane we współpracy z Urzędem Miejskim koncentrować się będą przede wszystkim na wsparciu w obszarze edukacji najmłodszych mieszkańców. W tym roku ufundowane przez LPP zestawy upominków w ramach akcji „Wyprawka dla pierwszaka”, ponownie trafią w ręce uczniów rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy. Z myślą o pierwszoklasistach, jak również uczniach starszych klas, firma LPP potwierdza również kontynuację zainicjowanego w 2019 r. we współpracy ze szkołą językową z Włocławka oraz władzami gminy, programu edukacyjnego „Angielski z LPP”.

Jestem bardzo zadowolony z decyzji podjętych przez LPP w zakresie rozpoczęcia budowy centrum dystrybucyjnego w gminie Brześć Kujawski. Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą spowodowaną epidemią COVID-19, z pełnym zrozumieniem, cierpliwie czekaliśmy na decyzje zarządu. Dziękuję również w imieniu mieszkańców za kontynuację działań społecznych finansowanych przez LPP, związanych z wyprawką dla pierwszaka i nauką języka angielskiego. Życzę zarządowi i całej społeczności LPP realizacji zamierzonego projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz deklaruję ze strony samorządu brzeskiego pomoc i zaangażowanie w jego powstanie burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.

Skomentuj ten wpis!© 2017-19 TU Włocławek. (pobierz logotyp)