fbpx
Wiadomości

Potrzebna opieka wytchnieniowa? Trwa nabór wniosków!

Do 30 września Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku przyjmuje wnioski o nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Jest to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Solidarnościowy.

We wniosku trzeba wskazać m.in. rodzaj niepełnosprawności oraz w jakich czynnościach w szczególności jest wymagane wsparcie. Należy też określić preferowaną formę, wymiar i miejsce świadczenia usługi opieki wytchnieniowej. Nabór wniosków prowadzony jest w godzinach od 08:30 do 14:00.

Szczegóły naboru: BIP MOPR.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji