fbpx
Tylko TU Wiadomości

Postawiono „nielegalną” mogiłę upamiętniającą na Zawiślu. Czy to kolejny „pstryk polityczny”?

W 2019r. niezrzeszona grupa społeczników rozpoczęła poszukiwania śladów po 8 obrońcach Wisły z okresu Wojny z Bolszewikami w 1920r. znajdującej się na Łegu Witoszyn, w gminie Fabianki.

Grupa patriotów poczyniła wszelkie starania by miejsce, w którym znajdowała się usypana z piasku mogiła i na niej tabliczka mówiąca, że w tym miejscu spoczywa 8 obrońców Wisły z 1920r. zostało godnie upamiętnione, a ewentualnie szczątki żołnierzy tam spoczywających pochowane w uroczysty z honorami sposób.

Niezrzeszona grupa społeczników patriotów zainteresowała swoim pomysłem Fundację „Będziemy Polakami”, od której otrzymała wszelkie pełnomocnictwa potrzebne do realizacji upamiętnienia tego miejsca. Pozyskaliśmy grant w wysokości 103.000,  złotych, jednak nie mogliśmy go wykorzystać, ponieważ w wytycznych było niezbędne przeprowadzenie prac archeologicznych, na które nie byliśmy przygotowani finansowo i organizacyjnie – czytamy na oświadczeniu.

Niestety brak całkowitych funduszy na przeprowadzenie badań archeologicznych uniemożliwił społecznikom podjęcie kolejnych kroków. Na szczęście pojawiła się fundacja, która przekazała stowarzyszeniu darowiznę.

Od Fundacji ORLEN uzyskaliśmy darowiznę na całościowe przeprowadzenie badań archeologicznych w najnowocześniejszy sposób z wykorzystaniem metody georadarowej na w/w działce jak i działce przyległej, na której zachowana jest linia okopów – czytamy na oświadczeniu.

Odwiedzając miejsce badań na Zawiślu zauważyli, że na jej miejscu została postawiona budowla o charakterze mogiły z kostek granitowych obrysie wypełnionym kamieniami, z ogromnym głazem i 3-metrowym krzyżem. Mogiła została postawiona 2 dni po tym jak stowarzyszenie ‘Niezaprzestaniemy’ poinformowało, że otrzymało fundusze na dokończenie badań archeologicznych.

Taki obrót spraw, uniemożliwił prowadzenie dalszych badań przez stowarzyszenie. Grupa rozpoczęła więc poszukiwania osoby, która jest odpowiedzialna za budowę tej mogiły, niestety żadna instytucja odpowiedzialna za wydanie pozwolenia nie otrzymała żadnego zgłoszenia na budowę.

Jako redakcja skontaktowaliśmy się z Wójtem Gminy Fabianek, Zbigniewem Słomskim, by dowiedzieć się, czy ktoś wnioskował o zgodę na upamiętnienie tego miejsca.

Powiem szczerze, że nie znam tematu, przekazałam sprawę do pracownika, poprosiłem, żeby pojechał i sporządził notatkę prasową wiec taką informację mam, że taka budowla powstała. (…) Ja żadnej decyzji nie wydawałem.

Co prawda mogło to być robione na zgłoszenie i taką zgodę starostwo wydaje, ale oczywiście jest  jeszcze wiele innych instytucji, żeby taka budowla mogła powstać – dodał.

Zwrócimy się do nadzoru budowlanego, bo to oczywiście jest taka moja tutaj droga. Czy to jest nielegalnie to musi nadzór stwierdzić już teraz.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (Delegatura we Włocławku) również potwierdzili, że nie spłynęły do nich żadne pozwolenia na budowę mogiły na Zawiślu.

Nigdy nie próbowaliśmy zawłaszczyć tego miejsca, a wręcz zachęcaliśmy innych do współpracy i pomocy dzięki temu nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 r. z którą działamy do chwili obecnej – czytamy na oświadczeniu.

Oświadczamy, że będziemy zmuszeni rozebrać tę budowlę, ponieważ będzie nam uniemożliwiała przeprowadzenie wnikliwych badań archeologicznych. Zarazem prosimy pomysłodawców tej samowoli niezgodnej również  z wytycznymi wicewojewody co do charakteru, symboliki do wszelkiej pomocy przy jej rozbiórce.

Jeżeli ktoś posiada jakiekolwiek informacje na temat tego kto postawił mogiłę upamiętniającą na Zawiślu na działce nr 15 obręb ewidencyjny Łęg Witoszyn, gmina Fabianki prosimy o kontakt z redakcją pod adresem email: redakcja@tu.wloclawek.pl.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji