fbpx
Wiadomości

Poseł Borowiak pyta prezydenta o nierówne traktowanie kadry DPS. Dębczyński oświadcza, że PiS popiera protest pracowników.

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej “Na Skarpie” przy ul. Dobrzyńskiej  i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej chcą zarabiać więcej. Od  21 listopada trwa protest pracowników z Dobrzyńskiej, od ubiegłego piątku wyższych wynagrodzeń domagają sie również pracownicy z Nowomiejskiej.

Pracownicy DPS-ów żalą się, że ich pensje są niewspółmierne do wykonywanej pracy i o wiele niższe, niż pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Od nowego roku żądają jednorazowej podwyżki w wysokości 1000,00 zł dla każdego pracownika- kwota 200,00 zł, którą proponuje Urząd Miasta nie satysfakcjonuje pracowników.

Poseł Joanna Borowiak popiera pracowników domów pomocy  społecznej. W związku z zaistniałą sytuacją, parlamentarzystka wystosowała list do prezydenta Marka Wojtkowskeigo.

Szanowny Panie Prezydencie,

sprawa, z którą się do Pana zwracam dotyczy sytuacji pracowników Domów Pomocy Społecznej we Włocławku. Pracownicy ci, którzy są niezadowoleni z wysokości swoich wynagrodzeń – miesięczna płaca, którą otrzymują jest rażąco niska, tak w stosunku do ilości wykonywanych zadań i odpowiedzialności za podopiecznych, jak i w kontekście wynagrodzeń pracowników bliźniaczych placówek w Polsce. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej to wykwalifikowane osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, które z należytą starannością przykładają się do swoich obowiązków. Bezpośrednia praca z osobami wymagającymi całodobowej opieki, pielęgnacji, pomocy w każdej codziennej czynności jest bardzo trudna i wymagająca. Niepokojący jest fakt, że od lat przy ustalaniu podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w sektorze pomocy społecznej we Włocławku ta grupa pracowników jest pomijana.

Kwota podwyżki – 200 zł brutto – zaproponowana przez Pana Prezydenta po kilkudniowym proteście, jest rażąco niska. Wysokość podwyżki w żaden sposób nie wyrówna dysproporcji pomiędzy zarobkami w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, a Domach Pomocy Społecznej, a przecież jest to ten sam sektor.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Czym spowodowane jest nierówne traktowanie wykwalifikowanej kadry DPS w
stosunku do innych pracowników sektora pomocy społecznej we Włocławku?
2. Dlaczego, jako włodarz miasta przez ostatnie 4 lata, zaniechał Pan istotnych działań zmierzających do poprawy warunków płacowych w Domach Pomocy Społecznej?
3. Jakie działania zamierza Pan podjąć, aby wyrównać wynagrodzenie zasadnicze
pracowników w Domach Pomocy Społecznej do zarobków pracowników
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie?

Do sprawy odniósł się również przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwośći , Janusz Dębczyński .Poniżej treść oświadczenia.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Włocławek w pełni popiera protest pracowników Domów Pomocy Społecznej spowodowany rażąco niskimi wynagrodzeniami. Prezydent miasta przez ostatnie cztery lata nie zrobił nic by tą sytuację poprawić na korzyść personelu DPS. Dodatkowo  prezydent dopuścił do nierównego traktowania pracowników pomocy społecznej w porównaniu chociażby z zatrudnionymi w MOPR ,czy innych jednostkach. Ma to znamiona dyskryminacji wysoko kwalifikowanych, pracujących w niezwykle ciężkich warunkach pracowników DPS. Zaproponowana przez prezydenta podwyżka uposażeń o kwotę 200 zł. brutto jest dalece niewystarczająca dla tego środowiska. Pewnie ta kwota lub przeważająca jej część i tak była zaplanowana w budżecie miasta na 2019 r. na wzrost płacy minimalnej o 150 zł. do sumy 2250 zł.  Apelujemy do prezydenta i większości koalicyjnej w Radzie Miasta  o konkretne a nie pozorowane działania doprowadzające do zrównania wynagrodzenia pracowników DPS z innymi pracownikami pomocy społecznej we Włocławku.       

Kinga Maślanka

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji