fbpx
Wiadomości

Podsumowano pracę włocławskich policjantów w 2022 roku

W środę (15.02.2023) w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku odbyło się podsumowanie pracy włocławskich mundurowych, w którym uczestniczyła kadra kierownicza jednostki, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski oraz Prokurator Okręgowy Pani Justyna Plechowska i Prokurator Rejonowy Pani Renata Jedrzejczak-Musialik.

Odprawę zaczął Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku mł  insp. Jarosław Stocki, który omówił ogólną sytuację kadrową jednostki. Na ostatni dzień 2022 roku we włocławskiej komendzie były dwa wakaty, a dzięki wsparciu finansowemu od miasta Włocławek rozpoczęto prace adaptacyjne pomieszczeń dla utworzonego na terenie komendy Oddziału Prewencji Policji.

Komendant Stocki podsumował także działania służb prewencyjnych. W minionym roku do dyżurnego wpłynęło 31 717 zgłoszeń interwencji, a podczas pełnionej służby mundurowi ujawnili ponad 56 tys. wykroczeń porządkowych i drogowych. W 2022 roku odnotowaliśmy spadek  ilości wypadków drogowych o 21 (w 2022 – 62, natomiast w 2021 – 83 odnotowanych wypadków drogowych). W wypadkach w 2022 roku zginęło 7 osób, a 59 zostało rannych.

Następnie głos zabrała Zastępca Komendanta Miejskiego nadkom. Izabela Ochmańska, która omówiła pracę służb kryminalnych. Na terenie działania włocławskich mundurowych odnotowaliśmy spadek ilości wszczętych postępowań o 273 sprawy, przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności o 7,61%. Podkreśliła także dobrą pracę wykrywczą funkcjonariuszy w kategorii przestępstw  najbardziej uciążliwych dla mieszkańców tj. rozboje, bójki i pobicia, uszczerbek na zdrowiu, kradzież mienia, kradzież auta, włamanie i uszkodzenie mienia, gdzie wskaźnik wykrywalności tego typu przestępstw wzrósł o 5,20%.

Na zakończenie odprawy głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski,  który podsumował wyniki i podziękował za zaangażowanie policjantów oraz za ich sumienne pełnienie służby na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności.  

W odprawie wzięła również udział mł. insp. Anna Kochowicz, która z dniem dzisiejszym przejęła obowiązki Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji