fbpx
Wiadomości

Płocka i Chłodna w remoncie! Kiedy zostaną oddane do użytku?

W listopadzie 2022 r. zostały zawarte umowy z Firmą Inżynieryjno – Drogową DROGTOM, która realizuje przebudowę dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania.

Zadanie nr 1 to przebudowa ulicy Płockiej na odcinku od skrzyżowania z al. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Graniczną. Zadanie 2 obejmuje przebudowę ulicy Chłodnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kapitulną do ronda Kokoszka.

Prace na obydwu ulicach potrwają 60 dni, termin ich ukończenia to 14 stycznia 2023 roku.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji