fbpx
Testowy baner
Wiadomości

PGK Saniko zbiórkę wielkogabarytów rozpocznie od Śródmieścia już w najbliższą sobotę.

Już w najbliższą sobotę 14 listopada w godzinach od 6.00 do 15.00 mieszkańcy Śródmieścia będą mogli pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Mieszkańcy poszczególnych osiedli zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesję mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem ww. odpadów, zgodnie z  harmonogramem odbioru.

Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wystawiają ww. odpady bezpośrednio przed swoją posesję, natomiast mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców, zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się obecnie zbiórki odpadów komunalnych.

Odpady wielkogabarytowe zostaną zebrane tylko w przypadku ich zdeponowania przed posesją lub przy ogólnodostępnej pergoli śmietnikowej, jeżeli będzie możliwy bezpośredni do niej dojazd pojazdem specjalnym – śmieciarką.

Pracownicy spółki nie zbierają odpadów z posesji ani z pergoli śmietnikowych, znajdujących się na terenach zamkniętych. Za odpowiednie przygotowanie odpadów do odbioru odpowiada właściciel/zarządca posesji– informuje PGK Saniko 

Kolejne zbiórki odbędą się:

21 listopada 2020r. – osiedle POŁUDNIE

28 listopada 2020r. – osiedle KAZIMIERZA WIELKIEGO oraz WSCHÓD I RYBNICA

05 grudnia 2020r. – osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD

12 grudnia 2020r. – osiedle MICHELIN, ZAWIŚLE

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji