fbpx
Wiadomości

PGK Saniko z nową usługą dla firm i instytucji.

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem i w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się choroby, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku wprowadza nową usługę dla firm i instytucji z terenu miasta Włocławek.

Chcesz zakupić worek na gruz i odpady poremontowe? Teraz zrobisz to bez konieczności opuszczana swojej firmy.

Wystarczy wysłać wiadomość na adres worki@saniko.com.pl i zgłosić chęć zakupu worka na gruz naszym pracownikom, a wszelkie formalności załatwimy drogą elektroniczną.Wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Nie musisz kontaktować się z nami osobiście.Zgłoś zapotrzebowanie na worki@saniko.com.pl Resztę zostaw nam- informuje PGK Saniko 

Instrukcja zakupu worków na odpady pobudowlane drogą elektroniczną

1. Z usługi mogą korzystać tylko firmy, przedsiębiorstwa i instytucje z terenu Miasta Włocławek
2. Klient zgłasza zapotrzebowanie na worek (worki) na adres worki@saniko.com.pl
3. Pracownik działu obsługi klienta kontaktuje się z klientem, ustala ilość worków jaką chce zakupić klient oraz przedstawia mu kalkulacje kosztów, jaką poniesie za zamawianą ilość worków oraz informację na jakie konto przelać potrzebną kwotę.
4. Klient wpłaca wskazaną przez pracownika PGK Saniko kwotę na konto Spółki, a następnie kopie dowodu przelewu przesyła na adres worki@saniko.com.pl
5. Pracownicy PGK Saniko w 48 godzin od chwili zaksięgowania wpłaconej kwoty dostarczają klientowi zamówioną ilość worków, wraz z informacją w jaki sposób należy zgłosić odbiór worka i jakie odpady należy w nim umieszczać.
6. Po zapełnieniu worek winien znajdować się w miejscu umożliwiającym podjazd samochodem z dźwigiem HDS
7. Nie wolno ustawiać worków pod zadaszeniami, liniami wysokiego napięcia oraz drzewami.
8. W workach Big-Bag można umieszczać takie odpady poremontowe jak odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np.: pokruszony beton, płytki, cegłę, dachówkę, kamień, elementy sanitariów i umywalek.
9. W workach Big-Bag zabrania się umieszczania azbestu, wełny mineralnej, substancji niebezpiecznych, substancji żrących, odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych i komunalnych oraz opon i odpadów wielkogabarytowych
10. W wypadku umieszczenia w workach odpadów innych niż dozwolone zastrzegamy sobie możliwość nieodebrania worka.

W celu uzyskania dodatkowych informacji Saniko zaprasza do kontaktu telefonicznego pod numerem 54 412 38 89 lub 54 412 38 77 do 79.

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji