fbpx
Wiadomości

PGK Saniko pilnie zatrudni ogrodnika.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko: ogrodnika (umowa – zlecenie).

Kandydaci na stanowisko winni posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku ogrodnika.

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych przy hodowli roślin ozdobnych
  w tunelach foliowych w RZUOK w Machnaczu, a w szczególności:
  – wysadzanie kwiatów
  – podlewanie roślin
  – nawożenie roślin
  – hartowanie kwiatów, codzienna opieka i doglądanie
 • Dostosowanie produkcji kwiatów do optymalnych terminów sprzedaży
 • Natychmiastowe powiadamianie obsługi RZUOK o nieprawidłowościach związanych z brakiem możliwości utrzymania odpowiednich temperatur w tunelach foliowych
 • Sporządzenie miesięcznych harmonogramów prac z określeniem przewidywanej liczby godzin, podczas których zleceniobiorca będzie wykonywał zadania wynikające z umowy.
 • Dojazd na własny koszt do RZUOK w Machnaczu

Oferty winny zawierać

 • List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Ogrodnika należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku do dnia 15.02.2020 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji