fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Panele fotowoltaiczne docelowo min. na budynkach ratusza, dworca i Zespołu Szkół Elektrycznych.

Urząd Miasta Włocławek rozstrzygnął postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dokumentację opracuje Prosument klaster Odnawialnych Źródeł Energii, za cenę wynoszącą 12 000 zł.

Zgodnie ze specyfikacją, wykonawca jest zobowiązany m.in. do: przeprowadzenia wizji lokalnej wszystkich obiektów na których planowane jest przedsięwzięcie wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej każdego obiektu oraz dachu; przygotowania opinii na temat stanu technicznego dachów; przygotowania wizualizacji instalacji na każdym z obiektów; przeprowadzenia wszelkich badań i pomiarów wszystkich ww. instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, a w szczególności normą PN-EN 62446-1:2016, dokonania analizy zużycia energii elektrycznej.

W zamierzeniu, opracowana zostanie kompletna dokumentacja wykonawcza, z podziałem na branże  dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

Docelowo, instalacje fotowoltaiczne miałyby pojawić się na budynkach: Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku, Zespołu Szkół Elektrycznych, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg oraz na Dworcu PKS.

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji