fbpx
Tylko TU Wiadomości

Ogłoszono przetarg na budowę parku na dawnym osiedlu Grzywno! Jakie są szczegóły przetargu?

Został ogłoszony przetarg w tej sprawie. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. kompletnego projektu budowlanego oraz wielobranżowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wielobranżowych kosztorysów inwestorskich razem z przedmiarami robót i zbiorczym zestawieniem kosztów.

Opracowanie dokumentacji jest częścią realizacji zadania inwestycyjnego: ”Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno”. Zgodnie ze specyfikacją, potencjalny wykonawca będzie miał 180 dni na sporządzenie dokumentacji.

Szczegóły tego postępowania: Gmina Miasto Włocławek.

Zdjęcie ze strony FB Krzysztof Kukucki.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji