fbpx
Wiadomości

Od dziś projekt do wglądu mieszkańców- 4 grudnia dyskusja publiczna.

W dniach od 27 listopada 2018r. do 28 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 410, IV-piętro) będzie wyłożony do publicznego wglądu „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4 grudnia o godz. 15.30 w sali nr 5 ratusza przy Zielonym Rynku odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami.

Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Włocławek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019r.

K.M.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji