fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Od czerwca mniej zapłacimy za odpady komunalne.Obniżka nie ma wpływu na dotychczasowy odbiór.

6 września 2019 r. weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładająca obowiązek wprowadzenia wielu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. 28 zł za osobę w gospodarstwie domowym od 1 kwietnia 2020 płacą włocławianie. Od czerwca kwota będzie niższa…

Przypomnijmy, 10 kwietnia br. radny SLD Piotr Kowal złożył w imieniu swojego klubu na ręce prezydenta Marka Wojtkowskiego interpelację, w której to Sojusz proponował obniżenie o 5-6 zł od osoby opłaty za odpady komunalne.

6 maja prezydent Marek Wojtkowski, Piotr Kowal przewodniczący Klubu Radnych SLD i Ewa Szczepańska przewodnicząca Klubu Radnych PO ,podczas konferencji na żywo z włocławskiego ratusza, przekazali informację o obniżce…

Marek Wojtkowski: Jesteśmy w czasie pandemii, nasze dochody już są ograniczane albo być może będą ,dlatego wspólnie z szefami klubów i radnymi naszych klubów koalicyjnych doszliśmy do wniosku, że postaramy się też wspomóc mieszkańców naszego miasta. Opłata za odpady będzie o 3 złote niższa..

Piotr Kowal: Odbiór odpadów w związku z obniżką nie będzie w żaden sposób ograniczony – w tej kwestii nic się nie zmieni. Wzięliśmy pod uwagę fakt, że dzisiaj mieszkańcy Włocławka ponoszą stałe miesięczne opłaty, z tytułu możliwości pobrania tzw. „big bagu” na odpady poremontowe, a jak wiadomo wiele osób nigdy z tej usługi nie korzystało. W 2019 roku zostało pobranych około 2700 szt big -bagów. W zakresie tej usługi mogliśmy poczynić oszczędności.

Jak powiedział radny Sojuszu oszczędności, które złożą się na obniżkę dają „big-bagi”, zmniejszona zbiórka odpadów wielkogabarytowych i  ograniczenie kampanii promocyjnej..

Piotr Kowal: Oszczędności wygenerujemy również dzięki ograniczeniu kampanii promocyjnej nowego sposobu zbierania odpadów- jej przeprowadzenie nakłada na nas ustawa. Chcemy zrobić to skutecznie, ale bez generowania wysokich kosztów.

Ewa Szczepańska: Po kilku rozmowach doszliśmy do konsensusu, który daje takie rozwiązanie,aby włocławianie mogli być zadowoleni.

144 zł rocznie po zaproponowanej 3- złotowej obniżce zostanie w budżecie domowym 4-osobowej rodziny. Uchwała zmieniająca uchwałę dotyczącą opłat za odpady, 19 maja znajdzie się w porządku obrad zaplanowanej sesji Rady Miasta Włocławek .

Kinga Maślanka

 

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji