fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Od 25 lipca dworzec autobusowy zmieni lokalizację.

W związku z budową multimodalnego węzła przesiadkowego we Włocławku, w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II” przy ulicy Okrzei, której koniec przewidywany jest na kwiecień 2021, informujemy, że od dnia 25 lipca 2020r. na czas przebudowy, dworzec autobusowy zostanie przeniesiony na teren parkingu przy ul. Węglowej.

Do użytku zostanie udostępnionych 5 stanowisk przystankowych oraz centralna zatoka postojowa, która zostanie przeznaczona na postój oczekujących na kurs autobusów.

W związku z powyższym zmieni się organizacja ruchu obowiązująca na terenie parkingu przy ul. Węglowej. Część parkingu będzie wyłączona z ruchu pojazdów osobowych przez co zostanie ograniczona liczba ogólnodostępnych miejsc postojowych.

W celu uporządkowania ruchu kołowego i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie parkingu zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Wjazd na parking będzie możliwy od strony ul. Węglowej, wyjazd tylko w kierunku ronda. Do dyspozycji pozostanie część miejsc postojowych ogólnodostępnych oraz zatoka postojowa przeznaczona do postoju TAXI.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji