fbpx
Wiadomości

Od 2 stycznia 2019 roku finansami miasta zarządzać będzie nowy skarbnik-Honorata Baranowska.

10 grudnia podczas sesji Rady Miasta Włocławek, prezydent Wojtkowski złożył dwa wnioski, które poparła rada miasta. 

Pierwszy z nich dotyczył odwołania skarbnika miasta, którym była do tej pory Janina Radzikowska, drugi powołania nowego skarbnika, którym została Honorata Baranowska.

Janina Radzikowska po 19 latach pracy na stanowisku skarbnika miasta, odchodzi na emeryturę. Przez te wszystkie lata współpracowała z czterema prezydentami miasta, a funkcję skarbnika objęła za czasów prezydentury Stanisława Wawrzonkoskiego.

Janina Radzikowska: Trzeba patrzeć tylko pod kątem merytorycznym i ekonomicznym na sprawy, nie bawić się w politykę, godzić wszystkie strony, patrzeć tylko na przepisy i chronić budżet miasta. To jest rada na sukces skarbnika.

 

Kandydaturę Honoraty Baranowskiej prezydent rekomendował tak…

Prezydent Marek Wojtkowski: Pani Honorata Baranowska spełnia wymagania formalne, posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Ukończyła w 1989 roku Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe i kursy. Posiada certyfikat księgowy, a ostatnio pracowała w Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Bardzo dobrze zna finanse publiczne i budżet naszego miasta 

Honorata Baranowska: Moje działania nie będą odbiegać od polityki obecnego skarbnika.

21 radnych było za powołaniem Baranowskiej , 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Kinga Maślanka

 

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji