fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Od 1 lipca obowiązkowe deklaracje dotyczące ogrzewania

Od dnia 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych będą mieli ustawowy obowiązek składania deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw. W tym celu została stworzona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Deklaracje będzie można złożyć przez stronę internetową, jest już formularz wniosku.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił stronę, przez którą od dnia 1 lipca 2021 r. będzie przyjmował deklaracje o tym, czym Polacy ogrzewają domy i budynki. Za brak spełnienia tego obowiązku grozi grzywna. Na złożenie deklaracji w przypadku już istniejących budynków jest 12 miesięcy, a nowych domów – 14 dni od uruchomienia źródła ciepła czy spalania paliw.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków obejmie zarówno domy, jak i wszelkie budynki niemieszkalne. Ewidencja pieców dostarczy rzetelnych, weryfikowalnych informacji na temat ogrzania budynków jak i stosowanego opału. To ma pomóc lepiej ukierunkować fundusze na wymianę kopciuchów, czyli pieców niespełniających norm efektywności i emisji.

Kto będzie musiał złożyć deklarację?

Na stronie Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) umieszczono już deklaracje, które będzie można złożyć od dnia 1 lipca 2021 r.  Obowiązek składania deklaracji dotyczy: właścicieli domów jednorodzinnych oraz zarządców domów wielorodzinnych. Będą dwa odrębne formularze – jeden dla budynków mieszkalnych (A), drugi – dla niemieszkalnych (B). Dla każdego odrębnego budynku mieszkalnego trzeba będzie wypełnić odrębną deklarację. Podobnie dla każdego niemieszkalnego lokalu czy budynku właściciel czy zarządca będzie musiał wypełnić odrębny formularz. Wnioski będzie można również składać w tradycyjnej, papierowej formie m.in. w Urzędzie Miasta Włocławek (szczegóły przekażemy w stosownym czasie).

Link do Portalu ZONE-Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji.

Link do BIP Urzędu Miasta Włocławek, gdzie zamieszczone są szczegółowe informacje o projekcie wraz z załącznikami (formularzami deklaracji).

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji