fbpx
Wiadomości

Ochrona i promocja zdrowia, a także działania na rzecz osób niepełnosprawnych! Urząd ogłosił przetarg na wykonanie zadań publicznych

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 10 lutego 2023 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Specyfikacja konkursu obejmuje trzy zdania.

Zadanie Nr 1 to działania w obszarze ochrony i promocji zdrowia, czyli przedsięwzięcia z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób, w szczególności cywilizacyjnych, promocji zdrowia psychicznego oraz propagujące nawyki sprzyjające zachowaniu i poprawie zdrowia. Zadanie może być realizowane poprzez przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, happeningów, festynów itp. W ramach zadania mogą być ponadto realizowane projekty, których celem jest zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym
wsparcia w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia oraz zdrowia, z wyłączeniem działań z zakresu pomocy społecznej.

Zadanie Nr 2 prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Obejmuje projekty dotyczące prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających, wspierających samodzielne funkcjonowanie oraz rozwijających umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób niepełnosprawnych oraz seniorów (z wyłączeniem świadczeń finansowanych przez NFZ).

Zadanie Nr 3 polega na prowadzeniu działań wspierających rodziny osób niepełnosprawnych. Chodzi o różne formy pomocy oraz wsparcia dla członków rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Szczegóły otwartego konkursu: BIP Urzędu Miasta Włocławek.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji