fbpx
Wiadomości

Obradowało jury konkursu architektonicznego.

27 listopada 2020 r. we włocławskim ratuszu odbyło się posiedzenie sądu konkursowego w ramach konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania kwartału pomiędzy ulicami Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią.

Na konkurs wpłynęło 18 prac. Docelowo, powstanie koncepcja programowo-przestrzenna budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych w tym rejonie miasta. Działanie to realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Będzie to koncepcja na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego. Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalno-użytkowym i eksploatacyjnym.

Jest bardzo dla nas istotne, by docelowa realizacja przedsięwzięcia, poza podniesieniem jakości już istniejących budynków mieszkalnych, pozwoliła na wybudowanie w tym kwartale kilku kolejnych obiektów. Jestem przekonany, że przełoży się to na efekt w postaci jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju śródmieścia – nowa zabudowa uzupełni i wzbogaci ten kwartał miasta, wpłynie też na zróżnicowanie społeczne w obszarze rewitalizacji – mówi prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.

Konkurs organizowany jest przez Urząd Miasta Włocławek we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Bydgoszczy.
Ogłoszenie i publikacja werdyktu sądu konkursowego nastąpi w terminie do 11 grudnia 2020 r.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji