fbpx
Wiadomości

O dziedzictwie kulturowym w rewitalizacji Włocławka

Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowały w Warszawie seminarium „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”. Działania Włocławka w tym kontekście zaprezentował prezydent Marek Wojtkowski.

Od wielu lat wdrażamy wieloaspektowe zadania służące ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Naszym celem jest zachowanie najcenniejszych składników wielowiekowej spuścizny, by przekazać je w sposób bezpośredni lub pośredni kolejnym pokoleniom – tłumaczył prezydent Włocławka.

Licząca ponad 30 slajdów prezentacja działań z Włocławka to dla wielu samorządów inspiracja i zbiór dobrych praktyk. Wspomnieć należy między innymi o projektach wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Włocławka na lata 2018-2028 (GPR). Jednym z wyzwań wpisujących się w tematykę zachowania dziedzictwa kulturowego, jest poprawa stanu technicznego budynków zlokalizowanych na obszarze Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Narzędziem wspierającym właścicieli i użytkowników wieczystych jest system dotacji do remontów.

Niezależnie od dotacji w ramach GPR, miasto udziela także dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Program realizowany od 2009 roku zbieżny jest z celami zapisanymi w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Miasta Włocławek.

Ochrona dziedzictwa kulturowego to także główny cel realizacji kolejnego przedsięwzięcia z GPR, czyli Interaktywnego Centrum Fajansu. Działanie realizowane będzie w siedzibie dawnego Włocławskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. Założeniem projektu jest wykorzystanie potencjału włocławskiej tradycji wyrobów fajansowych dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji. Planujemy tam ulokować interaktywną strefę historyczną, strefę edukacyjną, strefę wystawową/ekspozycyjną, a także przestrzeń komercyjną. Wspomniane wyżej działania, to oczywiście tylko część związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego we Włocławku.

Informacja na ten temat jest opublikowana: Rewitalizacja Miasta Włocławek

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji