fbpx
Wiadomości

Nowa ulica pomiędzy Kruszyńską i Kaliską? Urząd ogłosił postępowanie

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową nowej drogi, łączącej ulicę Kruszyńską, z ulicą Kaliską i aleją Królowej Jadwigi – drogą krajową nr 62 wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Kruszyńska-Królowej Jadwigi, budową skrzyżowania Kaliska – droga projektowana oraz przebudową ulicy Broniewskiego – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy średnicowej – etap IV” – zlokalizowanego we Włocławku.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: budowę i przebudowę jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej; budowę i przebudowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej; budowę i przebudowę drogi dla rowerów (ścieżki rowerowej) o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej; budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej; budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej; budowę wysp przejezdnych i nieprzejezdnych o nawierzchni z kostki kamiennej i granitowej; wycinkę drzew i krzewów w zakresie kolidującym z zaprojektowaną inwestycją; zagospodarowanie zielenią terenu przyległego; budowę sieci kanalizacji deszczowej; budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego; wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; wykonanie drogowej sygnalizacji świetlnej.

Oferty w postępowaniu należy składać do 28 marca br.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: Gmina Miasto Włocławek.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji