fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Nominacje dla nowych członków i remonty nieruchomości-posiedzenie Komitetu Rewitalizacji.

XI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się 14 lipca 2020 r. w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13. Początek o godz. 16:00.

Spotkanie zdominują sprawy związane z remontami nieruchomości prywatnych, których właściciele lub użytkownicy wieczyści otrzymali dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz nieruchomości z miejskiego zasobu mieszkaniowego położonych w obszarze rewitalizacji.

Porządek obrad przewiduje również wręczenie nominacji nowym członkom Komitetu Rewitalizacji.

 

 

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji