fbpx
Wiadomości

Nieodpłatna pomoc prawna. Otwarty konkurs ofert.

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia we Włocławku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.

Zgodnie z założeniami Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Gmina Miasto Włocławek tworzy 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego w 2 punktach pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie winny być świadczone za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

Punkty powinny być dostępne przez 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie.

Szczegółowa specyfikacja konkursu jest opublikowana: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-3272018-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-9-listopada-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadcze/

K.M.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji