fbpx
Wiadomości

Nieodpłatna pomoc prawna 2022. Ogłoszony konkurs ofert

Zarządzeniem Prezydenta Włocławek z dnia 19 października 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Zgodnie z założeniami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,, Gmina Miasto Włocławek w roku 2022 utworzy cztery punkty pomocy prawnej. Dwa punkty prowadzone będą przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Termin realizacji zadań obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Jednym z warunków  jest prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Szczegółowe informacje, m.in. na czym polega nieodpłatna pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie, oraz pozostałe wytyczne specyfikacji otwartego konkursu, są zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Włocławka: Urząd Miasta Włocławek

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji