fbpx
Wiadomości

Nawet 190 ton wyrobów zawierających azbest może zniknąć z włocławskich nieruchomości w latach  2022 – 2023

W dniu 15.09.2021 Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski podpisał Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dotację w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest. 

Środki na realizację Programu w latach 2022-2023 wynoszą 135 tys. zł, gdzie wkład miasta stanowić będzie kwota 81 tys. zł, a dotacja z WFOŚiGW 54 tys. zł. Według założeń, wysokość tych środków finansowych, przyczyni się do usunięcia ok. 190 ton wyrobów zawierających azbest.

Gmina, jako beneficjent końcowy Programu, zobowiązany jest do przyjęcia wniosku o usunięcie odpadów zawierających azbest od każdego właściciela lub posiadacza obiektu budowlanego, w którym znajdują się wyroby azbestowe, do wyczerpania środków, pochodzących z dofinansowania oraz środków własnych.

Informację na ten temat jest opublikowana: Urząd Miasta Włocławek.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji