fbpx
Wiadomości

Najbliższa sobota-zbiórka wielkogabarytów.

Tradycyjnie, w ramach akcji będzie prowadzony odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 19 października dużych odpadów pozbędą się mieszkańcy osiedli: Zazamcze, Zachód, Kazimierza Wielkiego, Wschód i Rybnica.

Odbiór rzeczy przez „Saniko” będzie prowadzony w godzinach od 6.00 do 15.00.Mieszkańcy poszczególnych osiedli powinni wystawić przed swoją posesją meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem.

Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się zbiórki odpadów komunalnych /tzw. pergole/, właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania.

Mieszkańcy, którzy nie wystawią ww. odpadów w wyznaczonym terminie mogą je dostarczyć  bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 1800  i w soboty od 900 do 1400 (styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień) i od 900 do 1600 (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik).Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.zbierajselektywnie.pl oraz www.wloclawek.pl

Kolejna zbiórka odbędzie się 26 października 2019 roku.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji