fbpx
Wiadomości

Najbliższa sobota-zbiórka wielkogabarytów na Śródmieściu .

W sobotę 5 października w godzinach od od 6:00 do 15:00 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych na włocławskich osiedlach. Pierwsze -Śródmieście.

Mieszkańcy poszczególnych osiedli powinni wystawić przed swoją posesją meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem.

Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się zbiórki odpadów komunalnych /tzw. pergole/, właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania.

Mieszkańcy, którzy nie wystawią ww. odpadów w wyznaczonym terminie mogą je dostarczyć  bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 1800  i w soboty od 900 do 1400 (styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień) i od 900 do 1600 (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik).

12 października w godz. od 6:00 do 15:00 zbiórka odbywać się będzie na  osiedlu Południe. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.zbierajselektywnie.pl oraz www.wloclawek.pl

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji