fbpx
Wiadomości

MPWiK z nowym specjalistycznym pojazdem-będzie pracował znacznie efektywniej niż samochody tradycyjne.

Zakończono realizację zadania pod nazwą „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w dniu 13.12.2019 r. zakończyło realizację zadania pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”, które realizowane było w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem dostawy był fabrycznie nowy samochód specjalistyczny marki KAISER CityCycler na podwoziu samochodu ciężarowego MAN TGM 18.320 4×2, z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej, wyposażony w system jednostopniowego odzysku wody o pracy ciągłej (bez przerw) przy parametrach roboczych: pompa ciśnieniowa typu przemiennik ciśnienia o wydatku do 220 l/min i ciśnieniu roboczym do 200 bar oraz pompa próżniowa o wydajności do 1150 m3 /h.

Dostawcą samochodu była firma KanRo Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Fastach koło Białegostoku. Wartość dostarczonego pojazdu wyniosła prawie 1 mln 600 tys. zł netto. Na zakupiony pojazd udzielona została 24 miesięczna gwarancja. Zakupiony pojazd umożliwi okresowe czyszczenie i konserwację sieci kanalizacji sanitarnej, a także usuwanie, metodą hydrodynamiczną, zatorów, tłuszczy, osadów,
korzeni, itp. z kanałów, studni, przepompowni, itp. Dzięki tzw. „odzyskiwaniu wody”pojazd filtruje wysysane ścieki, a odzyskaną w ten sposób wodę wykorzystuje do dalszej pracy płukania kanałów.

Zakupiony specjalistyczny pojazd ssąco-płuczący KAISER CityCycler charakteryzuje się nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjno-technologicznymi w zakresie technologii recyklingu wody. Pojazd ten za pomocą odpowiedniego ciśnienia zasysa wodę z kanalizacji, oddziela zanieczyszczenia od wody, odpady sprasowuje, a odzyskaną wodę wykorzystuje do dalszej pracy przy czyszczeniu kanalizacji. W
pojeździe zastosowana została innowacyjna pompa próżniowa z pierścieniem wodnym wraz z układem chłodzenia, nowoczesny przemiennik ciśnienia, w którym ciśnienie oleju jest przemieniane na ciśnienie wody oraz system odzysku wody zapewniający ciągłą pracę urządzenia bez konieczności częstych przejazdów w celu zrzutu odessanych nieczystości i uzupełnienia wody. Pozwali to na ograniczenie emisji
spalin związanych z przemieszczaniem się samochodu po terenie miasta. Ponadto dostosowanie obrotów silnika do zadanych parametrów pracy zmniejsza straty paliwa spowodowane nieefektywną pracą – pompy wykorzystują silnik tylko w stopniu niezbędnym do wykonania danej pracy. Zakupiony pojazd będzie również zapewniał większą funkcjonalność (w tym szersze możliwości zastosowania, opcja pracy w
niskich temperaturach itp.) oraz większe bezpieczeństwo jego użytkowników. Zastosowanie systemu ciągłego odzysku wody z układem filtrowania umożliwia pracę samochodu przez długi okres bez konieczności uzupełniania wody czystej, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji, w tym m.in. niższego zużycia wody oraz większych oszczędności w spalaniu paliwa, co przekłada się również na
mniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Woda do płukania kanalizacji jest uzyskiwana poprzez przefiltrowanie odessanych mediów, gdzie zanieczyszczenia zostają odseparowywane i pozostają w zbiorniku nieczystości, natomiast odzyskana woda jest ponownie zawracana i wykorzystywana do dalszej pracy przy czyszczeniu i płukaniu sieci kanalizacyjnej.

Nowy pojazd będzie pracował znacznie efektywniej niż samochody tradycyjne. Skuteczność czyszczenia oraz wyeliminowanie pustych przejazdów pozwala na efektywną pracę około 6 godzin dziennie, natomiast samochody tradycyjne pracują efektywnie w ciągu dnia około dwóch godzin. W ten sposób osiągana będzie oszczędność czystej wody i czasu pracy. Pojazd charakteryzuje się również niską emisją hałasu do środowiska. Związane to jest z konstrukcją urządzenia i zainstalowanych pomp, które przyczyniają się do tłumienia emisji hałasu w wyniku pracy pompy ssącej w otoczeniu płaszcza wodnego.

Ponadto na wyciszenie pracy pojazdu wpływa w znacznym stopniu wyeliminowanie mechanicznych sposobów przenoszenia napędu na rzecz hydrauliki oraz dostosowanie obrotów silnika samochodu do zadanych parametrów pracy. Na ograniczenie wpływu pojazdu na środowisko wpływa również wysoka sprawność pracy urządzenia. Duża wydajność przemiennika ciśnienia i pompy ssącej w połączeniu z możliwością jednoczesnego płukania kanalizacji i odsysania zanieczyszczeń pozwala na efektywne wykonanie pracy w skróconym czasie, a co za
tym idzie pojazd spalać będzie mniej paliwa potrzebnego do wyczyszczenia danego odcinka kanalizacji i emitować będzie mniej zanieczyszczeń.

Podsumowując, nowy pojazd do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do utrzymania odpowiedniego stanu technicznego i poprawnego funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek oraz efektywności zarządzania tą infrastrukturą. Zastosowane w samochodzie nowoczesne rozwiązania techniczne przyczynią się do zwiększenia efektywności
pracy pojazdu, w tym m.in. zminimalizowania kosztów przemieszczania się, zmniejszenia zużycia paliwa, ograniczenia emisji spalin i hałasu, zmniejszenia kosztów wynikających ze zużycia wody oraz skrócenia czasu czyszczenia kolektorów.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji