fbpx
Wiadomości

MPWiK wznowiło ważną inwestycję- modernizacja magistrali wodociągowych już trwa.

MPWiK wznowiło roboty w zakresie modernizacji magistral wodociągowych na terenie miasta. Od 13 maja br. do 23 maja do godz. 17.00 kontynuowana będzie realizacja robót w ul. Dziewińskiej (na skrzyżowaniu z ul. Kruszyńską).

Podczas prowadzonych prac mogą wystąpić przebarwienia wody w rejonie ul. Dziewińskiej. Prosimy o nie pobieranie w tym czasie wody na cele gospodarcze oraz o nie używanie w tym czasie sprzętu AGD, który wymaga zasilania w wodę.

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa stanu technicznego infrastruktury wodociągowej oraz jej poziomu bezawaryjności, jak również przyczyni się do zwiększenia dostępności dla mieszkańców do wysokiej jakości wody pitnej.

Należy podkreślić, iż szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich okresie walki z epidemią koronawirusa, jak dla każdej innej Spółki odpowiedzialnej społecznie, kluczowym jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców miasta. Ponadto realizując inwestycję celu publicznego, mamy na względzie minimalizację potencjalnych szkód wynikających m.in. z opóźnień w realizacji robót, które mogą wpłynąć na płynność finansową Wykonawców oraz zagrażać utrzymaniu miejsc pracy informuje MPWiK

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Hydrokan” z siedzibą w Szpetalu Górnym. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w przedmiotowej sprawie są: Pan Piotr Kurlapski tel. 512 303 392 oraz Pan Krzysztof Szostak tel. 792 775 559. Inspektorem nadzoru jest Pan Wojciech Białachowski tel. 500 136 071. Zgłoszenia również można kierować na numer telefonu alarmowego Pogotowia Wod – Kan 994.

Przepraszając za ewentualne utrudnienia wynikające z realizacji robót, Spółka zwraca się z prośbą do mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji