fbpx
Wiadomości

MPWiK wydało ponad 80 mln złotych na modernizacje kanalizacji!

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10 mln zł, przy planowanym koszcie całkowitym (z podatkiem VAT) w wysokości 82,1 mln zł brutto (w tym wartość netto – około 67,2 mln zł).

Większość kosztów realizacji projektu objęła inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, w tym rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, restrukturyzację przepompowni ścieków, dostawę samochodów specjalistycznych oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci. Około 25% projektu stanowiły inwestycje dotyczące zaopatrzenia w wodę w tym między innymi modernizację magistral i sieci wodociągowych oraz rozbudowę monitoringu wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego.

Pełna informacja na ten temat, w tym inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zrealizowano w latach 2015-2022: MPWiK Włocławek.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji