fbpx
Wiadomości

MPEC zaoszczędzi 7,5 mln zł rocznie, dzięki nowej ekologicznej elektrociepłowni.

Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski oraz prezes MPEC Andrzej Walczak podpisali z przedstawicielami skandynawskiej firmy TergoPower list intencyjny w sprawie budowy w strefie przemysłowej miasta ekologicznej elektrociepłowni opalanej słomą o mocy około 50 MW. Jeśli inwestycja dojdzie do skutku, spółka MPEC zaoszczędzi 7,5 mln zł rocznie, a włocławianie będą oddychać mniej zanieczyszczonym powietrzem.

Elektrociepłownia opalana słomą to instalacja zasilana biomasą. Jej technologia polega na wykorzystywaniu jako paliwa podstawowego suchej słomy dostarczonej do elektrociepłowni w sprasowanych kostkach.  Tego typu ciepłownie zaliczane do Odnawialnych Źródeł Energii z  powodzeniem realizowane są w wielu krajach europejskich. Dzięki temu, że słoma jest paliwem odnawialnym, instalacja jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

Włocławek może być jednym z pierwszych polskich miast, które będzie miało możliwość pozyskania znaczącego udziału ekologicznego ciepła w oparciu o nowoczesną i sprawdzoną technologię wywodzącą się z krajów skandynawskich. Inwestycja realizowana jest ze środków prywatnych inwestora, pozwoli nam ograniczyć wydatki ze środków publicznych niezbędne dla dostosowania aktualnie istniejących w mieście instalacji ciepłowniczych do wymogów wynikających z przepisów Unii Europejskiej  – mówi prezydent Marek Wojtkowski.Warunkiem, który strony sobie stawiają jest zapewnienie konkurencyjnych cen ciepła w stosunku do tych, które dziś wynikają z zastosowania technologii bazujących na węglu.

Wybudowanie ekologicznego źródła ciepła to również wymierne korzyści dla MPEC Włocławek:

  • Oszczędności rzędu 7,5 mln zł rocznie na obniżeniu kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla,
  • Poprawa jakości powietrza w mieście dzięki obniżeniu emisji pyłu, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu,
  • Oszczędności wynikające z uniknięcia kosztów modernizacji instalacji odpylania dla kotłów opalanych miałem węgla kamiennego, szacowanych na ponad 10 milionów złotych – nowa inwestycja zastąpiłaby bowiem ich funkcjonowanie.

Dzięki wykorzystaniu ciepła z instalacji OZE możliwe jest uzyskanie przez MPEC dotacji z Unii Europejskiej na modernizację lub rozbudowę istniejącej sieci ciepłowniczej oraz przyłączanie nowych odbiorców ciepłapodkreśla Andrzej Walczak, Prezes Zarządu MPEC Sp. z o.o.Dla spółki bardzo istotne jest zachowanie pełnego bezpieczeństwa dla załogi, pewności zatrudnienia i komfortu pracy. Zapewniam, że ta inwestycja nie wpłynie negatywnie na spółkę.

TergoPower to skandynawski inwestor w sektorze energetyki odnawialnej, który wprowadza na polski rynek nowoczesną technologię wykorzystania słomy jako paliwa spełniającą wszelkie wymogi środowiskowe. Dzięki temu wdraża projekty korzystne nie tylko z perspektywy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zastąpienia tradycyjnych paliw energią odnawialną,  ale również wykorzystuje lokalny potencjał biomasy, co jest dodatkową korzyścią dla polskiego rolnictwa – tworząc miejsca pracy, rynek stabilnego odbioru słomy oraz aktywizując uprawy roślin energetycznych.

Nasza firma przykłada szczególną uwagę nie tylko do stosowania najnowszych technologii, spełniających normy UE, ale przede wszystkim działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To znaczy, że ważnym elementem naszej działalności są korzyści społeczne i ekologiczne wynikające z każdej planowanej przez nas inwestycjimówi Marcin Śmiech, Dyrektor Krajowy TergoPower.

Sygnatariusze listu, Miasto Włocławek, MPEC oraz TergoPower deklarują współpracę na etapie przygotowania inwestycji oraz prowadzenia negocjacji szczegółowych zasad współpracy po jej realizacji.

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji