fbpx
Testowy baner
Wiadomości

MOPR uruchomi Punkt Konsultacyjny dla Rodzin.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie planuje uruchomienie Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin/Osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, mieszkańców Miasta Włocławek.

Punkt ma funkcjonować od 17 czerwca 2020 roku w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Okrzei 61. Będzie można skorzystać z poradnictwa psychologicznego: indywidualnego oraz grupowego.

Realizacja zadania odbędzie się w ramach:

  • 60 godz. indywidualnego poradnictwa psychologicznego w okresie od 17 czerwca 2020r. do 23 grudnia 2020r., w każdą środę od 12.00 do 15.00 – mające na celu diagnozę specyfiki barier psychologicznych, które utrudniają uczestnikom efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz zwiększenie wiary w siebie oraz posiadane możliwości i umiejętności. Spotkania z psychologiem odbywać się będą w ramach 1 godzinnej pracy indywidualnej. Celem spotkań jest również wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów psychologicznych i wychowawczych.
  • 32 godz. grupowych warsztatów psychologicznych, spotkania raz w tygodniu od 1 września 2020r. do 23 grudnia 2020r. Łącznie 16 spotkań 2 godzinnych. Grupowe warsztaty mają na celu wzmocnienie osobowości, stawiania i osiągania celów, rozwijania umiejętności psychospołecznych. Proponowane bloki tematyczne: grupowych warsztatów psychologicznych, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, negocjowanie i mediacja, pełnienie podstawowych ról społecznych, samoocena i poczucie własnej wartości, radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych, podejmowania decyzji – stawianie celów i sposób ich realizacji, pełnienie podstawowych ról społecznych,  rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i emocji lub inne bloki tematyczne zaproponowane przez uczestników warsztatów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach klubu proszone są o kontakt  telefoniczny pod numerem: 54 411-04-37 lub osobisty w siedzibie Klubu Integracji Społecznej.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji