fbpx
Wiadomości

MOPR przypomina o terminie naboru wniosków w programie „Zajęcia klubowe w WTZ”.

W związku z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku  przypomina, że termin naboru wniosków o przyznanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zajęć klubowych w kolejnym roku realizacyjnym tj. w roku 2019 (okres realizacji: 1 lutego 2019 – 31 stycznia 2020) upływa z dniem 23 listopada 2018 r.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Przedmiotowe wnioski są dostępne na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu udzielane są bezpośrednio w siedzibie MOPR we Włocławku przy ul. Ogniowej 8/10 (Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych) pokój nr 11, lub pod nr tel. 54 423 23 88.

K.M.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji