fbpx
Wiadomości

MOPR przyjmuje wnioski o dodatek węglowy już od dziś!

Od dziś, tj. 26 sierpnia 2022 wnioski można będzie składać w Osiedlowych Sekcjach Pomocy Społecznej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku:

OSPS „Południe”, ul. Kaliska 7,

OSPS „Wschód”, ul. Żytnia 58,

OSPS „Zazamcze”, ul. Wieniecka 42,

OSPS „Śródmieście”, ul. Ogniowa 8/10 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wnioski przyjmowane będą w następujących godzinach: Poniedziałek 8.00 – 15.00, Wtorek 8.30 – 15.30, Środa – Czwartek 8.00 – 15.00, Piątek 8.00 – 14.30.

Wniosek będzie można również umieścić w skrzynkach podawczych MOPR-u. W przypadku skorzystania z takiej formy złożenia wniosku, należy wpisać numer telefonu kontaktowego wnioskodawcy, aby ułatwić kontakt w razie konieczności wezwania do uzupełnienia ewentualnych braków.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Pełna informacja na ten temat: BIP MOPR.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji