fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Modernizacja magistrali wodociągowych trwa.

W związku prowadzoną modernizacją magistral wodociągowych na terenie miasta,Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że w okresie od 25 maja 2020 r.do 30 czerwca 2020 r.kontynuowana będzie realizacja robót budowlano-montażowych w ul. Dziewińskiej (na odcinku od ul. Kruszyńskiej do ul. Kaliskiej).

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podczas prowadzonych prac mogą wystąpić przebarwienia wody w rejonie ul. Dziewińskiej. Prosimy o nie pobieranie w tym czasie wody na cele gospodarcze oraz o nie używanie w tym czasie sprzętu AGD, który wymaga zasilania w wodę informuje MPWiK

W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa stanu technicznego infrastruktury wodociągowej oraz jej poziomu bezawaryjności, jak również przyczyni się do zwiększenia dostępności dla mieszkańców do wysokiej jakości wody pitnej.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Hydrokan” z siedzibą w Szpetalu Górnym.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu w przedmiotowej sprawie są:
– Pan Piotr Kurlapski– tel. 512 303 392 oraz Pan Krzysztof Szostak – tel. 792 775 559.

– Inspektorem nadzoru jest Pan Wojciech Białachowski – tel. 500 136 071.

Zgłoszenia również można kierować na numer telefonu alarmowego Pogotowia
Wod – Kan 994.

Przepraszając za ewentualne utrudnienia wynikające z realizacji robót, prosimy jednocześnie mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji