fbpx
Lifestyle

Miłość nie jedno ma imię

Miłość to uczucie, które do teraz spędza sen z oczu wielu naukowcom. To bardzo złożona emocja, pełna barw i uciekająca od prostej definicji. Bo czym, że jest miłość? Powstało wiele badań na temat tego uczucia oraz klasyfikacji by móc łatwiej ją zrozumieć.

Już w starożytności wyróżniano cztery typy miłości

Klasyfikacja typów miłości powstała już za czasów starożytnych greków i rzymian. Powszechny był wtedy podział, który posiadał cztery kategorię:

• eros potężne uczucie, które wręcz obezwładniało człowieka. Miłość ta niekoniecznie była odwzajemniona. Ten typ najczęściej określał miłość do czegoś czego się nie ma.

• storge czyli miłość bezwarunkowa. Określano tak miłość wynikającą z przynależności do kogoś, czegoś np. miłość do narodu lub rodziny

• philia miłość bez namiętności, która bardziej pochodzi od wierności i lojalności. Jest to duchowa więź oparta na dzieleniu się.

• agape czyli uczucie bezwarunkowe, w którym potrzeby drugiej osoby przekłada się na własne dobro i nie oczekuje się niczego w zamian.

W kulturze chrześcijańskiej również istnieje klasyfikacja miłości Terminy wywodzące się ze starożytnej Grecji i Rzymu miały znaczący wpływ na chrześcijaństwo. Pojęcia te zakorzeniły się w kulturze zachodu zmieniając swoje nazwy oraz znaczenia.

• Miłość erotyczna czyli miłość namiętna, łącząca dwójkę ludzi

• Miłość rodzicielska, macierzyńska, braterska czyli łącząca krewnych

• Miłość platoniczna czyli miłość przyjacielska

• Miłość altruistyczna zgodna z naukami Chrystusa, pełna pokory oraz cierpliwości, zdolna znieść wszelkie przeszkody.

Miłość współcześnie

Obecnie naukowcy wyróżniają kilka typów miłości. Najczęściej dotyczą one więzi jaka łączy partnerów. Nawiązując do starogreckiej terminologii, kanadyjski socjolog John Lee stworzył sześć typów miłości.

• Eros- miłość romantyczna oparta na namiętności

• Storge- miłość czuła, ale spokojna, oparta na przyjaźni

• Ludus- uczucie, w którym każdy dba o swoje potrzeby

• Apagae (storge+ eros)-czyli miłość ofiarna pełna troski

• Pragma (storge+ludu)- miłość z rozsądku przynosząca obu stroną korzyści

• Mania (ludu+eros)- czyli miłość obsesyjna i zbaorcza

Miłość okiem psychologii

Jedna ze współczesnych koncepcji miłości została stworzona przez amerykańskiego psychologa Roberta Sternberga. Według niego miłość składa się z trzech składników :

• Namiętności- ogólnie pojęte silne emocje jakie budzi w nas obiekt uczuć (radość, pożądanie, zazdrość, tęsknota)

• Intymność- wzajemne rozumienie się i ufanie sobie nawzajem

• Zaangażowanie- chęć tworzenia coś z druga osoba i dla drugiej osoby. Bycie z nią pomimo trudnych chwil i wspieranie

Według psychologii miłość ma różne fazy, w których dominuje jeden lub dwa składniki. Przykładowo w zakochaniu dominuje namiętność, ale nie ma tu intymności czy zaangażowania. Sternberg uważa, że istnieje miłość absolutna czyli połączenie tych trzech czynników.

Miłość nie jedno ma imię i potrafi zaskakiwać. Lepsze zapoznanie się z typami miłości oraz samym sobą pozwoli na zbudowanie silnego i trwalszego związku.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji