fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Miejscowy plan wyłożony do wglądu, we wtorek dyskusja publiczna

Od 13 maja 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 410, IV-piętro) jest wyłożony do publicznego wglądu „projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dobrzyńskiej i Alei ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ulicą Lipnowską, Rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych” (Uchwała Nr XXXIV/119/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu) wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Jutro (wtorek, 18 maja 2021 r. ) o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego, w sali nr 4 na parterze.

Więcej na ten temat tutaj.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji