fbpx
Wiadomości

Miasto wspiera remont i konserwację włocławskich zabytków.

W 2019 roku rozpatrzono 7 wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Z budżetu Gminy Miasto Włocławek udzielono dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w łącznej kwocie 284 421,81 zł przy całkowitych kosztach wynoszących 750 405,24 zł.

Udzielone dotacje pozwoliły na: konserwację stalli neogotyckich i wewnętrznej ściany ceglanej w kaplicy Cibavit w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP, remont elewacji i zmianę konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu w oficynie przy ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 18, remont elewacji bocznych krucht wraz z wymianą obróbek blacharskich budynku kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM  czy wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku zabytkowej Cerkwii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja.

Przy wsparciu miejskich funduszy remont przeszły również: elewacja i dach budynku przy ul. Żabiej 27, dach i gzyms w kamienicy przy ul. Słowackiego 3, została także przeprowadzona konserwacja części elewacji frontowej budynku Wyższego Seminarium Duchownego.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji