fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Miasto planuje wdrożyć System Zarządzania Węzłem Przesiadkowym

Urząd Miasta ogłosił przetarg na dostawę i wdrożenie Systemu Zarządzania Węzłem Przesiadkowym przy ul. Okrzei. To część zadania pn. Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach BIT–CITY II – etap II).

W ramach zadania zostanie zrealizowany System Zarządzania Węzłem Przesiadkowym z systemem informacji Pasażerskiej Węzła Przesiadkowego oraz System Monitoringu Wizyjnego.

Potencjalny wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie zaoferowanym w złożonej ofercie, jednak nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Szczegóły przetargu: Urząd Miasta Włocławek

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji