fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Marszałek spotkał się z rektorami 10 wiodących uczelni w naszym regionie.

Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz pełnomocnik zarządu województwa ds. nauki, badań i wdrożeń  prof. Bogusław Buszewski spotkali się 17 lipca z rektorami i rektorami elektami wiodących uczelni regionu. Tematem rozmów była Strategia Rozwoju Województwa oraz współpraca świata nauki i biznesu.

W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyli rektorzy, prorektorzy i rektorzy elekci dziesięciu wiodących uczelni regionu, państwowych i prywatnych, oraz prezes toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Michał Korolko.

Wśród tematów wystąpień i debaty poruszone zostały m.in. najważniejsze projekty badawcze kujawsko-pomorskich uniwersytetów i szkół wyższych oraz współpraca instytucji naukowych z samorządem województwa.

W dzisiejszych warunkach szansę na rozwój i trwały wzrost daje jedynie gospodarka oparta na wiedzy, taka, w której istotny jest udział innowacji i efektów komercjalizacji badań naukowych. Nie ma rozwoju bez wiedzy. Z tym związane są nasze oczekiwania wobec środowiska naukowego – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Podczas spotkania marszałek zadeklarował m.in. możliwość powstania pod skrzydłami samorządu województwa instytutu badawczo-wdrożeniowego dedykowanego młodym naukowcom z myślą o komercjalizacji wyników badań naukowych.

Samorząd województwa wspiera rozwój nauki i instytucji naukowo-badawczych m.in. poprzez dofinansowanie (ze środków Unii Europejskiej w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego) inwestycji w ich zaplecza badawcze.

Autor zdjęcia: Szymon Zdziebło

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji