fbpx
Wiadomości

Magistrale jak nowe – Wodociągi rozpoczynają kolejną inwestcję.

Włocławskie Wodociągi rozpoczynają kolejną inwestycję. Modernizowane będą magistrale wodociągowe znajdujące się w ul. POW, Dziewińskiej i w Placu Wolności.

Zadanie realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wykonawcą inwestycji zostało konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta Sp. J (Lider) oraz Instbud Sp. z o.o. (Partner), obie z siedzibą w Nieznanowicach koło Gdowa, z którym na początku lipca br. zarząd spółki podpisał umowę. Wartość zadania wynosi około 3,6 mln zł netto, a zakończenie jego realizacji planowane jest na luty 2021 r.

Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty budowlano-montażowe dotyczących modernizacji i przebudowy istniejących magistral  wodociągowych wraz z odcinkami sieci rozdzielczej, przyłączami i połączeniami oraz przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych w ulicach:Polskiej Organizacji Wojskowej (na odcinku od Placu Wolności do komory zasuw przed torami kolejowymi),Placu Wolności (na odcinku od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
do ul. Brzeskiej),Dziewińskiej (na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Kruszyńskiej).

Łączna długość magistral wodociągowych wraz z odcinkami sieci rozdzielczej, przyłączami i połączeniami przewidziana do modernizacji wynosi około 2 km. Ilość zasuw przewidzianych do wymiany wynosi  28 szt.

Większość prac modernizacyjnych ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie centrum miasta zostanie wykonana metodami bezwykopowymi, w tym w szczególności metodą rękawa termoutwardzalnego.

W wyniku realizacji zadania przewiduje się uzyskanie następujących korzyści:

  • poprawa stanu technicznego infrastruktury wodociągowej,
  • zmniejszenie awaryjności,
  • zmniejszenie strat wody.

Inwestycja wpłynie na osiągnięcie europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system wodociągowy.

K.M.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji