fbpx
Wiadomości

Magistrale i sieci wodociągowe zyskują nową jakość

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje projekt unijny pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 83,3 mln zł.

Około 25% zakresu rzeczowego przedsięwzięcia stanowią inwestycje w infrastrukturę wodociągową. Zadania obejmują, między innymi modernizację magistral i sieci wodociągowych oraz rozbudowę monitoringu sieci wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego.

Obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku modernizuje i wymienia sieci wodociągowe wraz z przyłączami w ulicy Chopina. Zakończenie robót planowane jest październiku 2021r.

W ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 MPWiK Sp. z o.o. przeprowadza także restrukturyzację magistrali wodociągowej w ulicy Wyszyńskiego wraz z jej przebudową, wymianą armatury i węzłów wodociągowych.  Obecnie prowadzone są roboty budowlano- montażowe w ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Toruńskiej do  ul. Piwnej. Zakończenie zadania planowane jest w grudniu 2021r. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych wykonywana jest metodami bezwykopowymi.

Więcej informacji na temat działań modernizacyjnych prowadzonych w ramach projektu: MPWIK Modernizacja Infrastruktury Wodociągowej

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji