fbpx
Wiadomości

Lokalna akcja “Ciepło Cię widzieć” wzorem dla innych gmin w kraju

W grudniu 2022 roku Włocławek zakończył program “Ciepło Cię widzieć”. Była to międzysektorowa odpowiedź na kryzys energetyczny i związane z nim obawy społeczne.  

Odbyły się spotkania z ekspertami, warsztaty z lokalnymi przedsiębiorcami, dyżury prawnika oraz psychologa. Włodarze regionalnych gmin spotkali się na warsztatach z optymalizacji zużycia ciepła w gminach i komunikacji kryzysowej z mieszkańcami.  

Akcję zakończono wspólnym webinarem, a teraz – w formie poradnika – ukazały się “Rekomendacje dla miast i gmin”, będące pokłosiem włocławskiej akcji. Tym samym Włocławek – jako miasto średniej wielkości w centralnej Polsce – wytyczył wzorce możliwe do powielania w innych regionach kraju. 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji