fbpx
Wiadomości

Listopadowe Śniadanie III Sektorów.

30 listopada o godz. 8.30 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a rozpocznie się Śniadanie III Sektorów, czyli cykliczne spotkanie działaczy społecznych i mieszkańców Włocławka.

Spotkania mają formułę śniadań i ten sam przebieg. Jedna godzina przeznaczona jest na integrację, druga na rozmowę na temat wcześniej zgłoszony przez NGO-sy w diagnozie potrzeb oraz dzielenie się praktykami i doświadczeniami.

W godzinach 8.30-11.30 uczestnicy będą rozmawiać na temat: „Jak tworzyć udane partnerstwa i polityki CSR? O zaufaniu i współpracy międzysektorowej”. Spotkanie prowadzić będzie gość specjalny: – Paweł Kołaczek z Fundacji Pracownia Zrównoważonego Rozwoju.

Po śniadaniu w godzinach 11.30-17.30 przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane współpracą z III sektorem będą mogły wziąć udział w szkoleniu nt. „Możliwe działania na terenie objętym Programem Rewitalizacji”.

Wydarzenie jest częścią projektu: „wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”, realizowanego przez Lokalna Grupę Działania Miasto Włocławek w partnerstwie z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

K.M.

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji