fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Likwidacja „kopciuchów”. Wznowiony nabór wniosków o dotację

Z dniem 14 czerwca 2021 r. Urząd Miasta wznowił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę ogrzewania. Jest to wsparcie finansowe ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych lub budynków wielorodzinnych na terenie miasta Włocławek.

Przyznanie dofinansowania zobowiązuje dotowanego do trwałej likwidacji wszystkich kotłów i pieców węglowych znajdujących się w lokalu mieszkalnym/budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w którym realizowane jest zadanie. Wyjątek stanowią piece objęte ochroną konserwatorską, po odłączeniu przewodów kominowych. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gminą Miasto Włocławek na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Dotacji nie podlegają koszty inwestycji polegającej na wymianie węglowych źródeł ogrzewania poniesione przed dniem podpisania umowy z Gminą Miasto Włocławek.

Wnioski o dotacje na wymianę ogrzewania przyjmowane będą do 31 sierpnia 2021 r.

Szczegóły na temat niniejszego projektu wraz z załącznikami znajdują się na stronie 'BIP'.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji