fbpx
Wiadomości

Łatwiejszy dostęp do opieki medycznej, aktywizacja zawodowa i wiele więcej! Projekt Włocławskiego Standardu Usług Społecznych

Od 9 do 23 stycznia na stronie internetowej konsultacje.wloclawek.eu można wypełnić ankietę dotyczącą projektu Włocławskiego Standardu Usług Społecznych. 

W związku z tym, że trwają prace nad wprowadzeniem Włocławskiego Standardu Usług Społecznych, zaprezentowany jest projekt tego dokumentu i każdy może podzielić się swoją opinią na jego temat. Opracowanie zostało przygotowane w sposób partycypacyjny z lokalną społecznością i kluczowymi interesariuszami w oparciu o wnioski z diagnozy potrzeb i potencjałów mieszkańców Włocławka. Dzięki partycypacji katalog usług społecznych odpowiada na najistotniejsze potrzeby zgłaszane przez włocławską społeczność. Proponowane usługi społeczne wpisują się w zakres wynikający z art. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych. 

Dokument oraz ankieta dostępne są pod adresem: Urząd Miasta Włocławek.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji