fbpx
Tylko TU

Kukucki: Myślę, że czas rywalizacji, udowadniania kto jest ważniejszy, kto bardziej się przysłużył jakiejś inwestycji minął.

Droga dla działkowców, przejście podziemne na Zazamczu, remont w Zespole Szkół Ekonomicznych, Park na Słodowie min. o tym rozmawialiśmy z zastępcą  prezydenta Krzysztofem Kukuckim.

Kinga Maślanka: Panie Prezydencie,inwestycje w mieście trwają. Jedną z nich  jest droga prowadząca na ogródki działkowe w kierunku Rudy- propozycja mieszkańców, która znalazła się w Budżecie Obywatelskim w 2017 roku .

Krzysztof Kukucki: Tak ja pani redaktor powiedziała, to propozycja mieszkańców, a moje zadanie polega na tym ,aby inwestycje były realizowane zgodnie z założeniem. Firma ,która wygrała przetarg już intensywnie pracuje, roboty przebiegają sprawnie, termin zakończenia realizacji ponad pół kilometra 4,5 metrowej drogi- to 10 lipca.

Kinga Maślanka: W jednym z naszych wcześniejszych wywiadów nie ukrywał  Pan zadowolenia z tempa prac remontowych, jakie realizowane są w Zespole Szkół Ekonomicznych –nadal tak jest?

Krzysztof Kukucki: Nie ukrywam, że jestem nadal pod naprawdę wielkim wrażeniem tempa robót. Nie mam jeszcze potwierdzenia od wykonawcy odnośnie terminu odbioru robót, ale uważam są duże szanse, by prace te zakończyć przed terminem określonym w umowie.

Kinga Maślanka: Park na Słodowie – inwestycja oddana w terminie i co  najważniejsze, zbiera pozytywne opinie od mieszkańców Włocławka.

Krzysztof  Kukucki: Słodowo to tak naprawdę miejsce, które kiedyś zostało utracone, miejsce w którym były tereny rekreacyjne i legenda- odkryte baseny. Teraz te ponad 5 hektarów zostało odzyskanych. Prace na Słodowie były dofinansowane ze środków zewnętrznych, też wystąpiły pewne ograniczenia ,chociażby w ilości i przestrzeni nie będącej przestrzenią biologicznie czynną .Stąd mamy skarpę terenową umocnioną z ławkami, która jest tylko skarpą, a nie amfiteatrem.

Kinga Maślanka: Pan już po objęciu stanowiska zastępcy prezydenta, z tego co  pamiętam, wprowadził pewne modyfikacje w tej inwestycji- zgadza się?

Krzysztof Kukucki: Bardzo się cieszę, że pewne modyfikacje do tego projektu udało się wnieść, zanim jeszcze został zrealizowany. Stąd też mamy drogę pieszo-rowerową oświetloną od ul. Wysokiej, aż do ul. Wyszyńskiego. Z końcem maja odebraliśmy od wykonawcy zadanie, wszystko tak jak w umowie zostało zapisane -zostało zrealizowane.

Kinga Maślanka: Budowa przejścia podziemnego pod torami w rejonie ul. Radosnej, jest ogłoszony przetarg i być może 24 czerwca poznamy już wykonawcę?

Krzysztof Kukucki: To też jest przykład inwestycji, na którą czekają od dłuższego czasu mieszkańcy.Przed ogłoszeniem przetargu na pewno mieliśmy dużo pracy, a zaangażowanie mojego zespołu było ogromne. Porozumienie z PKP, właściwie przedyskutowanie porozumienia, które tak naprawdę będzie obowiązywać wykonawcę  Z wiedzy jaką posiadam, zainteresowanie tą inwestycją wśród firm wykonawczych jest bardzo duże. Myślę, że efekty powinny być widoczne w nieodległym terminie.

Kinga Maślanka: Anna Gembicka została powołana na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Magdalena Nowak została niedawno pełnomocnikiem wojewody ds. zrównoważonego rozwoju. Obie panie reprezentują nasz region – jak Pan widzi współpracę z panią wiceminister i panią pełnomocnik, jeśli chodzi o nasze miasto?

Krzysztof Kukucki: Moje pierwsze kontakty i rozmowy dają podstawy do tego, żeby być optymistą- oczywiście czas zweryfikuje czy faktycznie tak będzie. Mocno liczę na dobrą współpracę i z panią minister i z panią pełnomocnik. Myślę, że czas rywalizacji, udowadniania kto jest ważniejszy, kto bardziej się przysłużył jakiejś inwestycji się skończył. Dzisiaj wszystkie ręce na pokład, bo tak naprawdę wszyscy powinniśmy we własnym zakresie, na tyle ile możemy pomagać naszemu miastu. Jeśli takie podejście będzie ze strony pani minister i pani pełnomocnik to tylko się cieszyć. Na pewno też mieszkańcy Włocławka będą z takiej współpracy zadowoleni .

Krzysztof Kukucki: Panie Prezydencie, co jeszcze będzie się działo w kwestii inwestycji, w najbliższym czasie?

Krzysztof Kukucki: Parkingi, drogi wewnętrzne na ulicy Płockej i Ptasiej- mamy zaktualizowany kosztorys, za chwilę będziemy ogłaszać postępowanie i szukać wykonawcy. Jest mnóstwo rzeczy, nad którymi mój zespół pracuje, ale jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. To jest kwestia najbliższych lat, tutaj koncepcyjnie mocno pracujemy nad tym, żeby mieszkańcy Włocławka mogli być zadowoleni i dumni ze swojego miasta. Natomiast zawsze będę podkreślał, że zarówno dyrektorzy jak i pracownicy, z którymi przyszło mi współpracować są niezwykle merytorycznymi, oddanymi dla Włocławka osobami, które bardzo często – zdarza się, że po godzinach- ze mną rozmawiają, podsuwają pomysły, odpowiadają na pytania.  Mam niezwykle dużo szczęścia, że mogę z takim zespołem pracować.

Kinga Maślanka: Po pierwszych 100 dniach swojego urzędowania, mówił Pan, że ta praca daje satysfakcję i zadowolenie. Nadal tak jest czy czasami pojawia się pytanie-„Co ja robię tu”?

Krzysztof  Kukucki: Nadal tak jest. Co prawda w ostatnich dniach biurokracja mnie dość mocno przygniata, ale ta praca, możliwość wykreowania rzeczywistości i dbania o nasze miasto, jak o swój własny dom- daje mi bardzo dużo satysfakcji. Nie ukrywam, że chciałbym pracować tutaj jak najdłużej.

Polecamy

1 komentarz

  1. Bardzo się cieszę z takiego podejścia do pracy na rzecz miasta. I że nie chodzi o rywalizację i przesciganie w wytykaniu sobie nawzajem błędów. Ekipa zarządzająca powinna współpracować i wspierać się

Miejsce konstruktywnej dyskusji

%d bloggers like this: