fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Krzysztof Kukucki: To jest wielka sprawa, a przede wszystkim ogromna szansa dla Włocławka. Kompletna propozycja jest już w drodze do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

255 miast zakwalifikowanych do Programu Rozwój Lokalny, 213 złożonych wniosków, 212 ocenianych i Włocławek na 6 miejscu w pierwszej pięćdziesiątce ,która przeszła do II etapu. Kompletna propozycja projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”- jest już w drodze do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Projekt został przygotowany i złożony w ramach Programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Kwota, o którą ubiega się nasze miasto to 10 mln euro. 
Nowa Ścieżka Rozwoju dla Włocławka powstała wspólnie z użytkownikami miasta, w wyniku szerokich konsultacji z przedstawicielami mieszkańców, instytucji, organizacji pozarządowych oraz osobami o szczególnych potrzebach.
Krzysztof Kukucki zastępca prezydenta: Złożony projekt pn. „Włocławek – miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” obejmuje wieloaspektowe działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.Wspólnie określiliśmy wizję naszego miasta: Włocławek 2050 – Miasto Rozwoju poprzez Dialog i cele, za pomocą których chcemy ją zrealizować.
Jakim miastem może być Włocławek, jakie są cele..
Krzysztof Kukucki zastępca prezydenta: Cele są trzy i tak pierwszy to: Włocławek miasto dialogu i działań społecznych – łączące pokolenia – aktywizujące społecznie, budujące wzajemne relacje oparte na lokalnej historii i tradycji regionu, miasto dostępne i bezpieczne, wykorzystujące swoje potencjały i tworzące własną markę, rozpoznawalne w regionie i kraju, cel drugi Włocławek to miasto kompaktowe – skrojone na miarę mieszkańców – będące alternatywą dla metropolii – ograniczające ruch samochodowy, a jednocześnie dobrze skomunikowane wewnętrznie i zewnętrznie, miasto czyste i zielone, dbające o zdrowie mieszkańców, zapewniające możliwość kreacji i rozwoju wszystkich grup, w tym młodzieży, dostępność usług społecznych, mieszkań adekwatnych do potrzeb i możliwości, szeroką ofertę instytucji kultury, a także witalne, tętniące życiem śródmieście.Cel trzeci to miasto silne gospodarczo – bazujące na dobrze wykwalifikowanej we włocławskich szkołach i uczelniach kadrze pracowniczej, oparte na dialogu przedsiębiorców i uczelni, przychylne przedsiębiorcom w każdym wieku, a także rozwijające aktywną turystykę, jako gałąź gospodarki.
Dla porównania na 212 miast, które zgłosiły swoje aplikacje: 6. Włocławek 112. Chełmno 151. Grudziądz 164. Inowrocław 198. Brodnica.
Krzysztof Kukucki: To jest wielka sprawa, a przede wszystkim ogromna szansa dla Włocławka. Zrobimy wszystko, by z tej szansy skorzystać maksymalnie.Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w opracowanie tego projektu, wymagającego ogromnej ilości wiedzy, czasu, pracy. Szczególnie, że powstawał w bardzo trudnym okresie. Jesteście wielcy.
Termin składania kompletnej Propozycji Projektu upłynął 30 października 2020 r., ogłoszenie wyników konkursu nastąpić ma w I kwartale 2021 roku.
Kinga Maślanka

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji