fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Konsultujemy plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Do 21 maja 2021 r. czekamy na wnioski i uwagi do planu dla Włocławka. Plan transportowy, z którego aktualizacją jest związana obecnie prowadzona procedura konsultacyjna, zawiera m.in. ocenę i prognozę potrzeb przewozowych; dane o sieci komunikacyjnej, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej; analizę SWOT. To tylko część zagadnień z obszernego, ponad 150-stronicowego dokumentu.

Cele planu transportowego obejmują: zaplanowanie sieci komunikacyjnej, na której będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej; zidentyfikowanie potrzeb przewozowych; określenie zasad finansowania usług przewozowych; określenie preferencji dotyczących wyboru rodzaju środków transportu; ustalenie zasad organizacji rynku przewozów; określenie standardów usług przewozowych użyteczności publicznej; organizację systemu informacji dla pasażerów.

Wypełniając ankietę konsultacyjną mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie na tematy związane z preferencjami transportowymi, zasygnalizować główne potrzeby i problemy w zakresie transportu publicznego. Zebrane opinie włocławian wskażą zmiany i usprawnienia, w tym inwestycje transportowe, które ich zdaniem poprawią poruszanie się po terenie naszego miasta i całej aglomeracji.

Z dokumentacją można się zapoznać na stronie Urząd Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM Włocławek.

Materiał jest też wyłożony do wglądu w Urzędzie Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, p.2 w godzinach urzędowania, jednak należy pamiętać, że z uwagi na obostrzenia, osoby chcące zapoznać się z opracowywanym projektem będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty po nr telefonów: (54) 414 41 85, (54) 414 41 21.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie do 21 maja 2021r.

– w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Włocławek Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii, ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek lub telefonicznie 54 414-41-85,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na dostępnym na stronie https://wloclawek.konsultacjejst.pl/ formularzu konsultacyjnym bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.

Bezpośredni link do ankiety konsultacyjnej tutaj.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji