fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Konsultujemy miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Włocławek na lata 2021 – 2025” zostaną przeprowadzone z organizacjami pozarządowymi oraz Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Konsultacje będą prowadzone w terminie do 25 czerwca 2021 roku w formach:

– opinii wydanej przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego

– opinii wyrażonej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Wnioski i uwagi do projektu uchwały należy składać pisemnie do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku ul. Ogniowa 8/10 lub elektronicznie na adres: sekretariat@mopr.wloclawek.pl

Zarządzenie Nr 236/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07 czerwca 2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Włocławek na lata 2021 – 2025”.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji