fbpx
Wiadomości

Konsultacje z mieszkańcami: Projekt planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania.

Na podstawie art. 62 ust. 3 Ustawy dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317) prezydent Włocławka przedstawia projekt planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz przeprowadza konsultuje z mieszkańcami.

Ustawa o elektromobilności nakłada na samorządy obowiązek dostosowania infrastruktury do wzmożonego nacisku na rozwój transportu niskoemisyjnego, przez takie miasta jak Włocławek, muszą posiadać do końca 2020 roku, 60 ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Pod adresem: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/237/14437/projekt-planu-budowy-ogolnodostepnych-stacji-ladowania-konsultuje-z-mieszkancami znajduje się  szczegółowy raport oraz zestawienie planowanych lokalizacji wyżej wymienionych punktów, będących przedmiotem konsultacji społecznych.

Sposób zgłaszania uwag: adres mailowy dcieslikiewicz@gmail.com lub osobiście w godzinach pracy urzędu: Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii, ul. 3 Maja 22, pokój 38.

Termin zgłaszania uwag: 21 dni od publikacji niniejszej informacji (tj. od dnia 24 lutego 2020 roku) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek.

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji